Grundejerforeningens generalforsamling blev afholdt den 24. april 2019. Regnskab og budget for 2019 blev godkendt af generalforsamlingen. Den siddende bestyrelse og suppleanterne blev genvalgt. Der blev valgt en ny revisor, og revisorsuppleanten blev genvalgt.

Se referat fra generalforsamlingen her.

Se formandens beretning her.