Bestyrelsen har på foranledning af flere af foreningens medlemmer spurgt Høje Taastrup Kommunes planafdeling om fortolkning af lokalplanen for området (Lokalplan 2.27.1 for Salvie- og Pileurtvej) i forhold til lokalplanens bestemmelser om, at byggeriets udseende skal fremstå i en afstemt og afdæmpet farveskala så som gul-grå, rød-brun samt hvidt.
 
Kommunens planafdeling har den 23. marts 2021 svaret, at den fortolker, at det er facadens farve, der beskrives i bestemmelsen.
 
Det fremgår herefter af kommunens svar, at kommunen vurderer, at hvid på sternbrædder og "remmen" er umiddelbart tilladt efter lokalplanen. Det kræver derfor ingen tilladelse at anvende farven hvid også på sternbrædder og "remmen".
 
/Bestyrelsen
 

På bestyrelsesmødet 20. april 2021 drøftede bestyrelsen mulighederne for afskærmning af kommende affaldsbeholdere, som i omfang er større på grund af affaldsbeholdernes udformning og antal. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for, at der for området kan findes en ensartet løsning for at mindske synligheden af de knap så pæne affaldsbeholdere (fx afskærmning), der bliver obligatoriske fra den 1. januar 2022.

Det forventes desværre ikke at være muligt på grund af de praktiske udfordringer med de nye affaldsbeholdere. Fx skal beholderne stå rigtigt med håndtaget for, at skraldemændene vil tømme beholderne, og beholderne skal trækkes ud til matrikelskel for at få tømt beholderne. En afskærmning vil derfor reelt være blot endnu en forhindring, fordi tømningen og kravene hertil vil blive anderledes end den måde, som det foregår på i dag. 

/Bestyrelsen

Kære grundejer! 

Vi befinder os desværre fortsat i en landsdækkende sundhedskrise med restriktioner, som med forsamlingsforbuddet får indflydelse på, hvornår vi kan afholde den planlagte generalforsamling.

Datoen for den varslede generalforsamling tirsdag den 27. april 2021 kl. 19.00 er udskudt til tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.00

Stedet for generalforsamlingens afholdelse er uændret og foregår fortsat i kantinen på Charlotteskolen. 

 

Her finder du omdelt orienteringsbrev af 23. april 2021 om udskydelse af den ordinære generalforsamling. 

 

På vegne af bestyrelsen

Formand Bo Hatting

Arrangementet "Grøn Dag" i grundejerforeningen Pileurtvej/Salvievej bliver afholdt søndag den 13. juni 2021 fra kl. 10 – 14

Arrangementet er et frivilligt arrangement i grundejerforeningen, hvor vi mødes med hinanden og er fælles om at gøre foreningens område endnu pænere, og efterfølgende er der socialt samvær med mad/drikke.

Mødestedet er skuret ("Hytten") ved Salvievej mod det grønne areal.

Vel mødt! 

/Bestyrelsen

 

Grundejerforeningens hjertestarter har nu fået et velbygget stativ, som den hænger på. Hjertestarteren er godkendt og funktionsdygtig, og som oplyst i bestyrelsesreferat af den 2. december 2020 er hjertestarterens placering på Salvievej 23 (formandens bopæl), da bestyrelsen vurderede, at dette var en geografisk central placering i foreningen. Helt præcist er hjertestarteren placeret i carporten op ad træværket beskyttet for vind og vejr, men fortsat tilgængelig for alle, der måtte få brug for hjertestarteren

 

Bestyrelsen/v. formand Bo Hatting

 

Underkategorier

Side 1 ud af 2