Ved salg af ejendomme i grundejerforeningen er bestyrelsen gerne behjælpelig med diverse oplysninger som kopi af vedtægter, referater, m.v. Samt udfyldning af oplysnings skemaer.
Du skal henvende dig til kassereren.

Prisen for denne ydelse er kr. 500,-