Tilstede: Bo, Lars, Mette og Anja

Afbud: ingen

Ref: Mette

Formanden:
Der er sket en lille smule siden sidste møde i august måned. Bo holder stadig kommunen i kort snor vedrørende læskure ved busstoppestederne på Frøgaard Allé. Det er åbenbart et større arbejde for kommunen, men de arbejder på det.

Godkendelse af sidste mødereferat:
Referatet blev godkendt.

Grønt udvalg:
Vores område trænger jo til en kærlig hånd, men her i vinterhalvåret er det jo ikke rigtigt til at komme til at gøre noget. Der følges op til foråret, når vejret bliver mildere.
Grøn dag er fortsat 1. søndag i maj måned, dvs. den 6. maj 2018.

Økonomi:
Revisor har godkendt regnskabet for 2017.
Budget for 2018 er ved at blive lagt, men vi løb lige de poster igennem, som var lagt, og der var ikke nogen bemærkninger til disse.

Fælles Grundejerforening:
Der er generalforsamling i den fælles grundejerforening i maj måned. Vi opfordrer stadig til, at I kigger på www.kraghavevest.dk, hvor I kan læse om, hvad der rør sig, og hvad der sker af ting og sager i den fælles grundejerforening.

Honorering i forbindelse med bestyrelsesarbejde:
Bestyrelsen udarbejder forslag til honorering til bestyrelsesmedlemmer, som bliver stillet på den kommende generalforsamling, som holdes den 19. april 2018 kl. 19.00.

Eventuelt:
Intet under eventuelt.