Tilstede: Bo, Lars, Mette og Anja

Afbud: ingen

Ref: Mette

Formanden:
Intet nyt.

Godkendelse af sidste mødereferat:
Referatet blev godkendt.

Grønt udvalg:
Afventer foråret :)
Grøn dag er fortsat 1. søndag i maj måned, dvs. den 6. maj 2018.

Økonomi:
Budgetforslag for 2018 blev fremlagt og gennemgået. Budgettet fremlægges på generalforsamlingen for godkendelse.

Generalforsamling 2018:
Generalforsamling afholdes torsdag den 19. april kl. 19.00. Indkaldelse kommer på mail senest 14 dage før, og de der ikke har mail, modtager indkaldelsen i postkassen.


Fælles Grundejerforening:
Der er generalforsamling i den fælles grundejerforening i maj måned. Vi opfordrer stadig til, at I kigger på www.kraghavevest.dk, hvor I kan læse om, hvad der rør sig, og hvad der sker af ting og sager i den fælles grundejerforening.

Eventuelt:
Intet under eventuelt.