Tilstede: Bo, Mette og Laila

Afbud: Lars

Ref: Mette

Formanden:
Intet nyt.
Bestyrelsen konstituerede sig og Laila blev næstformand.

Godkendelse af sidste mødereferat:
Sidste mødereferat er referatet fra generalforsamlingen, som blev godkendt.

Grønt udvalg:
Der har været afholdt grøn dag, som forløb rigtigt fint. Pænt fremmøde og der blev lavet en hel del.
Der blev som sædvanligt grillet pølser og folk hyggede sig efter et veloverstået arbejde.
Bestyrelsen har besluttet at bruge ca. 22.000 kr. til at få gjort de grønne områder pæne og få plantet nye træer i runddellerne mv.
Vi skal også have fældet alle birketræerne i plantebælterne, da birketræerne er ”ammetræer” og derfor egentligt kun skal være der, så længe alt det andet grønne ikke er vokset helt op endnu. Det er alt det grønne nu, og birketræerne skal fældes. Enten gør vi det selv i grundejerforeningen, eller også betaler vi den fælles grundejerforening for at gøre det. Fældes det skal de.
Mette og Bo indhenter tilbud fra 2 forskellige firmaer.


Økonomi:
Lars havde ikke meldt noget nyt på den front.
Bestyrelsen arbejder fremadrettet på at få strømlinet økonomien så meget de næste år, så vi får løst den opgave, vi fik stillet på generalforsamlingen, og vi kan arbejde hen imod en kontingent nedsættelse.

Indkøb af computer til foreningens regnskab:
Da Lars gerne vil stå for den opgave at købe en computer, taler Bo lige med ham om det, og hvis ikke Lars har mulighed for at købe en, vil Bo påtage sig opgaven.
Uanset hvad, bliver resten af bestyrelsen lige orientereret på mail, med forslag til computer.

Fælles Grundejerforening:
Dette punkt vil ikke fremover være på dagsordenen. Vi henviser til den fælles grundejerforenings hjemmeside www.kraghavevest.dk.

Eventuelt:
Her talte vi om hjemmesiden, som fortsat trænger til en opfriskning. Laila taler med sin nabo, som arbejder meget med hjemmesider, og gerne vil påtage sig opgaven at få styr på den :-)