Tilstede: Bo, Lars og Mette
Afbud: Laila
Ref: Mette

Formanden:
Intet nyt, trods der er gået lang tid siden sidste møde.

Godkendelse af sidste mødereferat:
Referatet blev godkendt.

Generalforsamling 2019:
Generalforsamlingen afholdes den 24. april kl. 19.00 på Charlotteskolen. Indkaldelse kommer i postkassen snarest sammen med regnskab.

Økonomi:
Budget og regnskab blev drøftet. Der er udarbejdet nyt budget, der tilgodeser ønskerne på generalforsamlingen i 2018.

Grønt udvalg:
Fodhegn bliver repareret, når vejret er til det.
Grøn dag bliver sløjfet i år.
Vi får lavet en aftale med gartnerfirmaet vedrørende vanding af vores træer, hvis vi får en sommer som i 2018, da træerne da vil gå ud.

Fælles Grundejerforening:
Birketræerne er blevet fældet i plantebælterne. Der afholdes generalforsamling i maj måned. Vi opfordrer stadig til, at I kigger på www.kraghavevest.dk, hvor I kan læse om, hvad der rør sig, og hvad der sker af ting og sager i den fælles grundejerforening, da det ikke er altid, at det vil komme på dagsordenen på vores bestyrelsesmøder.
Kloakering til Racehall:
Vi har fået henvendelse fra Høje-Taastrup Kloak omkring kloakering i forbindelse med etablering af racehallen.
Bestyrelsen har underskrevet tilsagn om, at Høje-Taastrup Kloak må grave området op og etablere kloak. Grundejerforeningen bliver i den forbindelse kompenseret for følgevirkningerne.

Eventuelt:
Grundejerforeningens hjemmeside er fortsat et varmt emne, men det koster en del at få nogen udefra til at kigge på den, give den et løft og gøre den mere spændende.

Bestyrelsen fortsætter med undersøge mulighederne.