Tilstede: Bo, Lars, Mette og Laila
Afbud: ingen
Ref: Mette

Formanden:
Bo orienterede kort om det sidste nye vedr. Racehall og Ring Syd. De arbejder fortsat med reetablering af efter kloakeringen i forbindelse med opførelsen af Race Hallen, og der er gået lidt sommerferiestemning i den, men de har lovet Bo, at de nok skal gøre det færdigt og pænt.
Der knokles fortsat i gruppen ” Nej til Ring 5” og vi krydser fingre for, at det hele ender godt.
Vi følger begge dele tæt.

Godkendelse af sidste mødereferat:
Referatet blev godkendt.

Grønt udvalg:
Stierne er sprøjtet og alt kører faktisk efter planen. Bo følger lige op overfor gartnerne og holder dem i lidt kort snor, så de ting vi har aftalt med dem bliver lavet.
Der er stadig lidt udfordringer med plantebælterne, men Bo tager en snak med dem.

Økonomi:
Intet nyt.

Eventuelt:
Intet under eventuelt