Formanden har været i medierne qua sin egenskab af såvel grundejer og som formand for den overordnede grundejerforening, Kraghave Vest, som følge af myndighedernes beslutninger og påtænkte beslutninger, der kan påvirke samtlige grundejere i Kraghave Vest i negativ grad. Det drejer sig om henholdsvis den allerede etablerede infrastruktur-banegård tæt på vores boligområde, der særligt i nattetimerne støjer (Virksomheden skærer jernbaneskinner om natten), og den påtænkte placering af en ret stor transformatorstation meget tæt på vores boligområde, hvor det særligt er støj i anlægsfasen og den lavfrekvente støj i driftsfasen, der kan påvirke boligområdet i negativ grad. Se artiklerne i Sjællandske Nyheder:

Se høringssvar sendt til Miljøstyrelsen i forhold til planer om placering af transformatorstation og åbent brev til byrådet om uhensigtsmæssig placering tæt op ad boligområde - Herunder link til følgende: 

Brev til Miljøstyrelsen

bilag 1 

bilag 2

 

Åbent brev til byrådet i Høje Taastrup Kommune

Svar fra borgmester

Det videre forløb omkring transformatorstationen vil være, at vi vil modtage en ny høring fra Miljøstyrelsen, der denne gang vil omhandle miljøkonsekvensrapporten.

Miljøkonsekvensrapporten er en redegørelse over transformatorstationens påvirkninger og evt. afværgeforanstaltninger. Forventet omfatter redegørelsen såvel det projektområde (A), der kan få negativ betydning for vores boligområde pga. støj, og det projektområde (B1-B3), der ligger i det åbne land, og som var en del af den oprindelige høring, hvor vi ikke blev inddraget.