Tilstede: Bo, Lars, Mette og Laila

Afbud: ingen

Ref: Mette

Formanden:
Intet nyt. Det har været en meget varm og tør sommer.

Godkendelse af sidste mødereferat:
Referatet blev godkendt.

Økonomi:
Vi aftalte, at Lars køber en computer til grundejerforeningen med Office pakken, så regnskabet bliver lagt på den.
Vi drøftede økonomien og budget og regnskab, herunder kontingent og eventuel nedsættelse af dette.
Grundejerforeningen skifter bankforbindelsen, så vi fremover bruger Arbejdernes Landsbank i stedet for Jyske, da Arbejdernes Landsbank har langt flere fordele. Arbejdet med skiftet er i fuld gang.

Grønt udvalg:
Sidst i oktober får vi lavet det bestilte gartner arbejde i grundejerforeningen. Sommeren har været for varm og tør, og derfor bliver det lavet sidst i oktober.
Græsset er lige blevet slået 
Beplantningen i plantebælterne er ude af vores hænder og bliver tilpasset beplantningsplanen af den fælles grundejerforening. Beklageligvis.
Der bliver som sædvanligt først afholdt grøn dag til foråret – 1. søndag i maj. Så næste grønne dag bliver således søndag den 5. maj 2019.

Fælles Grundejerforening:
Det er sidste gang, vi har den Fælles Grundejerforening med på dagsordenen. Vi opfordrer stadig til, at I kigger på www.kraghavevest.dk, hvor I kan læse om, hvad der rør sig, og hvad der sker af ting og sager i den fælles grundejerforening.
Der holdes møde den 27. september, hvor hængepartier omkring plantebælterne bliver taget op.

Hjemmeside:
Vi arbejder på at få fornyet hjemmesiden, og der bliver arbejdet på den i løbet af efteråret, så den bliver opdateret og fornyet.

Eventuelt:
Intet under eventuelt