Arrangementet "Grøn Dag" i grundejerforeningen Pileurtvej/Salvievej bliver afholdt søndag den 13. juni 2021 fra kl. 10 – 14

Arrangementet er et frivilligt arrangement i grundejerforeningen, hvor vi mødes med hinanden og er fælles om at gøre foreningens område endnu pænere, og efterfølgende er der socialt samvær med mad/drikke.

Mødestedet er skuret ("Hytten") ved Salvievej mod det grønne areal.

Vel mødt! 

/Bestyrelsen