På bestyrelsesmødet 20. april 2021 drøftede bestyrelsen mulighederne for afskærmning af kommende affaldsbeholdere, som i omfang er større på grund af affaldsbeholdernes udformning og antal. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for, at der for området kan findes en ensartet løsning for at mindske synligheden af de knap så pæne affaldsbeholdere (fx afskærmning), der bliver obligatoriske fra den 1. januar 2022.

Det forventes desværre ikke at være muligt på grund af de praktiske udfordringer med de nye affaldsbeholdere. Fx skal beholderne stå rigtigt med håndtaget for, at skraldemændene vil tømme beholderne, og beholderne skal trækkes ud til matrikelskel for at få tømt beholderne. En afskærmning vil derfor reelt være blot endnu en forhindring, fordi tømningen og kravene hertil vil blive anderledes end den måde, som det foregår på i dag. 

/Bestyrelsen