Bestyrelsen har på foranledning af flere af foreningens medlemmer spurgt Høje Taastrup Kommunes planafdeling om fortolkning af lokalplanen for området (Lokalplan 2.27.1 for Salvie- og Pileurtvej) i forhold til lokalplanens bestemmelser om, at byggeriets udseende skal fremstå i en afstemt og afdæmpet farveskala så som gul-grå, rød-brun samt hvidt.
 
Kommunens planafdeling har den 23. marts 2021 svaret, at den fortolker, at det er facadens farve, der beskrives i bestemmelsen.
 
Det fremgår herefter af kommunens svar, at kommunen vurderer, at hvid på sternbrædder og "remmen" er umiddelbart tilladt efter lokalplanen. Det kræver derfor ingen tilladelse at anvende farven hvid også på sternbrædder og "remmen".
 
/Bestyrelsen