Taastrup den 18. marts 2019

Indkaldelse til generalforsamling den 24. april 2019 kl. 19.00 på Charlotteskolen i kantinen.
Adresse: Charlottegårdsvej 2, 2640 Hedehusene.

Ved eventuelt afbud kan stemmeafgivning ske ved skriftlig fuldmagt jf. vedtægterne § 16 stk. 3.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
- Ingen indkomne forslag
5. Behandling af budget.
6. Valg iflg. Vedtægterne, alle valg er for 1 år.

Valg af formand:
Bo Hatting er villig til genvalg

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lars Jørgensen er villig til genvalg
Mette Lauenborg er villig til genvalg
Laila Madsen er villig til genvalg

Valg af 2 suppleanter:
Kenneth Hedin er villig til genvalg
Lene Jacobsen er villig til genvalg

Valg af 1 revisor:
Esben Birkesholm ønsker ikke genvalg

Valg af 1 revisorsuppleant:
Susanne Wehlast er villig til genvalg.

7. Eventuelt.
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

 

Bestyrelsen