Kære medlemmer 

Vi er blevet varslet om støj fra slutningen af september til slutningen af oktober. Se link her. 

Støjen kommer til at vare en månedstid og skyldes anlæg af det kommende infrastrukturanlæg, hvor der skal ske spunsning. Spunsarbejdet går kort sagt ud på at vibrere store jernplader lodret ned i jorden, og det kan blive oplevet som meget støjende arbejde.

I varslingen er der angivet kontaktperson på entreprenøren, der udfører arbejdet: Entrepriseleder Frederik Antonisen, tlf.nr. 52 21 26 51 og mailadresse: fda@mje.dk. 

Bemærk også Høje Taastrup Kommunes politisk besluttede anlægsforskrift: Forskrift om regulering af støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder | Høje-Taastrup Kommune (htk.dk). I forskriften fremgår det, at der ved særligt støjende aktiviteter og ved dispensationer jf. pkt. 7 i forskriften, skal naboer og kommunen på forhånd orienteres om arbejdets art og varighed, og hvilke gener, det kan medføre, samt hvem, der kan kontaktes i forhold til arbejdet. 

Venlig hilsen formand Bo Hatting