Torsdag den 26. oktober 2023 fra kl. 18.30 til 21.00 var der borgermøde på Thon Partner Hotel, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup. 

Borgermødet, som Energistyrelsen havde indkaldt til, er relateret til den transformatorstation, hvis placering vi tidligere er blevet hørt om, og styrelsen ville med borgermødet fortælle mere om planen og miljørapport for Energiø Bornholm, herunder landanlæg som transformatorstationen. 

Link til høringsmaterialet, der er sendt i høring i perioden 2. oktober - 1. december 2023: Miljøvurdering af Plan for Program Energiø Bornholm | Energistyrelsen (ens.dk)

Bestyrelsen var ved borgermødet blandt andet repræsenteret af formanden og flere medlemmer af grundejerforeningen, men også andre grundejerforeninger i Kragehave Vest deltog sammen med flere folk fra Solhøj og en repræsentant fra Hofor. Repræsentanter fra kommunen var også til stede på mødet. 

På borgermødet var der kritik af placeringen af transformatorstationen i et område med drikkevandsinteresser og lige op ad boligområder, og der blev fremført en rammende kritik af den uigennemsigtige proces, hvor det for lægmand er svært at gennemskue konsekvenser ved placeringen af nok Danmarks største transformatorstation i Taastrup, når der samtidig ikke bliver forklaret, hvorfor de to andre placeringer på Sjælland er blevet fravalgt. 

På mødet opfordrede såvel styrelsen som Energinet flere gange, at der blev indsendt høringssvar inden den 1. december 2023. 

Den 29. januar 2024 er der kommet et ministersvar på spørgsmål om placering i Taastrup, som kan ses her.

Se evt. yderligere information om anlægget på Energinets hjemmeside, hvor det også fremgår nærmere om placeringen i Taastrup.

I bestyrelsen er vi særlig opmærksom på støjpåvirkningen af vores boligområde.

Mvh Bestyrelsen