Tilstede: Bo, Mette, Anja og Lars

Afbud: ingen

Ref: Mette

Formanden:
Bo fortalte, at han har haft kontakt til kommunen vedrørende busskure. Kommunen er lidt tunge at danse med, men der skulle være hul igennem og vi afventer derfor nu kommunen, så der kan komme busskure på Frøgaard Allé de steder, der ikke er det.
Bo har også haft kontakt til kommunen omkring vores sø. Den bliver renset og beskåret, men dunhammerne får lov at blive.

Godkendelse af sidste mødereferat:
Referatet blev godkendt.

Grønt udvalg:
Bo har været vores områder igennem Grøn dag blev aflyst, da der ikke var nok tilmeldte og vejret ikke var for godt.
Der er dog noget der skal ordnes, herunder beskæring af stolper ved træerne, der rådner, fodhegn rettes op og evt. males og der skal opsættes nyt fodhegn et sted på Pileurtvej.
Bestyrelsen koordinerer, så der bliver brugt 1-2 timer en dag i oktober (det bliver nok den 1. oktober). Det bliver ikke en decideret grøn dag.

Økonomi:
Regnskabet blev gennemgået, og der var ingen bemærkninger.

Hjemmeside:
Lars arbejder på højtryk med hjemmesiden. Det mest vigtige ligger der og mere kommer.

Fælles Grundejerforening:
Bo orienterede om den fælles grundejerforening.
Der er intet nyt på den front.
Vi opfordrer fortsat grundejerne til at gå ind på den fælles grundejerforenings hjemmeside: www.kragehavevest.dk, hvor I kan læse om, hvad der rør sig, og hvad der sker.

Eventuelt:
Bo har fået en henvendelse fra YouSee om, at de er i gang med at opgradere netværket i området.
Anja informerede om, at sommerfesten jo blev aflyst, da der var meget få tilmeldinger.
Vi håber på mere fremmøde ved julearrangementet – nærmere info fra festudvalget følger.