Tilstede: Bo, Mette, Anja og Lars


Afbud: ingen


Ref: Mette


Formanden:
Bo havde endnu engang ikke det store at berette.

Godkendelse af sidste mødereferat:
Referatet blev godkendt.

Geralforsamling 2017:
Generalforsamlingen bliver den 27. april kl. 19.00 på Charlotteskolen.
Indkaldelse kommer i postkasserne en af dagene.

Grønt udvalg:
Grøn dag bliver som tidligere nævnt søndag den 7. maj 2017 og invitation hertil kommer i postkasserne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Økonomi:
Budgetforslag for 2017 og regnskab blev gennemgået.
Regnskab og budget bliver ligeledes fremlagt og gennemgået ved generalforsamlingen den 27. april.

Tagrendeprojekt:
Bo informerede om tagrendeprojektet og seneste nyt.
Han har sendt en liste med navne, adresser og mailadresser til kontaktpersonen hos
Plastmo, og han kommer ud og kigger på tagrenderne, så snart han har et hul i
kalenderen.

Fælles Grundejerforening:
Der er generalforsamling den 3. maj 2017, hvor Bo, Anja og Mette fra bestyrelsen
deltager.
Der arbejdes fortsat på højtryk i den fælles grundejerforening med at få det hele
ordentligt op at køre.
Vi opfordrer fortsat grundejerne til at gå ind på den fælles grundejerforenings
hjemmeside: www.kragehavevest.dk, hvor I kan læse om, hvad der rør sig, og hvad
der sker.

Eventuelt:
Vi talte om grundejerforeningens hjemmeside, som i dén grad trænger til en kærlig
hånd.
Lars går i krig med dette og melder tilbage til resten af bestyrelsen, når ny skabelon
er klar, hvorefter vi i bestyrelsen arbejder videre med en ny hjemmeside.