Tilstede: Bo, Mette og Anja

Afbud: Lars

Ref: Mette

Formanden:
Bo havde for en gangs skyld ikke det store at berette.

Godkendelse af sidste mødereferat:
Referatet blev godkendt.

Grønt udvalg:
Vi gennemgik modtagne tilbud fra leverandører, og har valgt at fortsætte med Gottlieb.
Grøn dag bliver i år søndag den 7. maj 2017 – nærmere info følger.

Økonomi:
Økonomien blev gennemgået uden bemærkninger.

Tagrendeprojekt:
Bo tager fat i Plasmo vedrørende reklamation og tilsyn af gennemtærede tagrender. Flere grundejere har observeret, at de har gennemtærede tagrender.
Mere info følger, når Bo har talt med Plasmo om den rette fremgangsmåde.

Generalforsamling 2017:
Vi er i gang med at planlægge generalforsamlingen som bliver i slutningen af april måned som sædvanligt.
Indkaldelse kommer senest 4 uger før datoen for generalforsamlingen.

Fælles Grundejerforening:
Vedtægterne er på plads.
Vi opfordrer grundejerne til at gå ind på den fælles grundejerforenings hjemmeside: www.kragehavevest.dk, hvor I kan læse om, hvad der rør sig, og hvad der sker.
Bestyrelsen i den fælles grundejerforening arbejder på højtryk for at få det hele til at gå op.

Eventuelt:
Intet under eventuelt.