Beretning 2016 – 2107 Grundejerforeningen Pileurtvej/Salvievej

Vor grundejerforening er rundet et af de første skarpe hjørner, vi er ikke "nye" mere, grundejerforening har fundet sin form, flere er fraflyttet, nye er kommet til, ja vi ligner nu alle andre foreninger, og vi kan være tilfredse med at vi bor i et område, hvor flere og flere ønsker at bo, det betyder, for dem der vil videre at, prisen på huset ikke er så ringe endda.

Da jeg satte mig i stolen som formand, satte jeg mig for at denne forening skulle have en robust økonomi, så ingen i fremtiden skulle komme ud for overraskelser, og vi til enhver tid kunne svare på de udfordringer der kan komme.

Vor grund fond, som imødegår nyt asfalt, når den tid kommer, kommer ingen til at få en økonomisk overraskelse, og den fælles grundejerforening som har været 7 år undervejs, er nu på plads, dette er der taget højde for, vi kender nu de økonomiske udfordringer. Rammerne for økonomien i foreningen, er på plads, derfor har vi tilrettet vor aftale med vor gartner, kontingentet er tilrettet så det passer til nutiden, vi kan være tilfredse med den tillid vi har mødt fra alle i foreningen, og vi kan nu med rettidig omhu nu sige der er orden i tingene.

Hvad laver en fælles Grundejerforening, først og fremmest står den for vedligeholdelsen af alle de grønne områder der omkranser Krag Have Vest, de er også dem der påtager sig de store opgaver som, hvor en enkelt forening ikke har den store stemme, i forhold til belastningen af tung trafik på Frøgaards Allé, bredbånd, Høje Taastrup Fjernvarme, hvordan ser verden ud når det nye projekt i Hakkemosen, måske bliver til virkelighed, med badeland o s v, så er det lettere det er med den store stemme, der bliver talt, der er mange vælgere i dette område, så der er ikke mange der vil lægge sig ud med os.

Vi har i det grønne udvalg haft grøn dag, og det fortsætter vi med, vi for ryddet op, og hilst på nogle naboer, som vi ikke kender, og vi har besluttet at vi fortsætter med den grønne dag fremover. Andre arrangementer ser vi gerne, men så skal vi være flere om disse projekter.

Vi har afholde de bestyrelsesmøder som vi har følt der har været nødvendig, vi vil rette vor hjemmeside til, og da vi er i den digitale tidsalder vil vi fremover sende mail med referater, indkaldelser nødvendige informationer på dem af jer der har givet os jeres mail, og jeg vil gerne understrege at det er frivilligt.

Jeg vil ger sige tak til mine kollegaer i bestyrelsen for vort samarbejde, og ikke mindst vor medlemmer i foreningen, og med det et ønske om et endnu et godt år i vor forening.

Bo Hatting

Formand