Beretning for året 2018/2019

 

Som formand i denne forening, kan jeg kun sige at det går ufatteligt godt. Vi har fortsat styr på økonomien, og vores område er fortsat et attraktivt område at bo i.

Men vi er under pres, vi skal være OBS på, at Høje Taastrup kommune gerne vil bygge og få så mange virksomheder ud til vores område. Det er der jo ikke noget galt i, men infrastrukturen skal være på plads, så vi ikke får trængsel og alt for meget støj i vores område. Det har det forgangne år gået med. Blandt andet i forbindelse med bygningen af Race Hallen og motorring 5.

Det har ligget os i bestyrelsen meget på sinde at være i dialog med kommunen på de områder, vi tænker vi har indflydelse, og det fortsætter vi med i det omfang vi som bestyrelse kan.
Vi får også pålagt en affaldsordning, da Kommunen nu går samme vej som vores nabokommuner og Vestegnskommuner og gør kommunen mere grøn. Det medfører desværre nogle omkostninger og nogle omstruktureringer i forbindelse med vores affaldssortering, som vi ikke kan komme udenom.
Vi følger naturligvis op på dette og er OBS, så vi er klar, når det etableres i 2020.

Som bestyrelse fik vi ved sidste generalforsamling en bøn fra jer grundejere om, at kontingentet sættes ned, hvilket vi har gjort.
Året 2018/2019 har således ikke internt i vores lille grundejerforening budt på de store udfordringer, men vi føler os rustet til, hvad der end måtte komme i forbindelse med kommunens planer for de omkringliggende områder, affaldsordning mv.

Jeg vil gerne takke alle i foreningen for opbakningen til bestyrelsen, og jeg takke for samarbejdet i bestyrelsen.
Rigtig god sommer!

Bo Hatting
Formand