Beretning for året 2017/2018

Et år er igen gået, og når vi som husejer husker tilbage på dette år, husker vi det som et vådt et af slagen. Vi har fået rigeligt med vand og desværre har det betydet begrænset udendørs aktiviteter. Men vi ser fremad og håber at 2018 vil give os flere solskinstimer.

Vi har fortsat en robust forening, med styr på økonomien vi har set fremad, og sikrer fortsat, at der ikke kommer økonomiske overraskelser
.
Et gennemgående tema er stadigvæk P pladser og den måde der bliver parkeret på, og især firmabiler, skal man selvfølgelig have lov til at have indenfor den vægtklasse som er tilladt i et boligområde, men ikke til langtids parkering, og vendepladserne skal være tilgængelig for både snerydning og skraldebilen. Vi henstiller derfor til, at man overholder dette. Ved festlige lejligheder med videre, kan det ikke udgås, at der holder biler, hvor det som udgangspunkt ikke er tilladt, men hvis ikke reglerne overholdes i det daglige, kan det ende med at blive en nødvendighed, at vi må sætte skilte op, hvilket naturligvis ikke er ønskeligt
Vi må også konstatere at vi kan stå foran nogle udfordringer, med hensyn til den byudvikling, som Høje Taastrup kommune har i støbeskeen, her tænker jeg på badeland og indendørs gokartbane, som kan give en øget trafik, og forhåbentlig ikke problemer med parkerede biler på Frøgaard Allé. Vi har indgivet et dokument til den høring som HTK har indbudt til, og et meget gennemarbejdet materiale, udformet af Laila og Thomas, fra Pileurtvej. Det takker jeg for. Så vi må vente og se, hvad HTK svarer på de indlæg, der er kommet så lad os se hvad HTK svarer på de indlæg der er kommet.

Vi kommer i år til at bruge lidt flere midler end vi har brugt i de tidligere år, da vi skal have plantet 6 træer rettet nogle op, og lidt mere professionelt beskåret, nogle af træerne, de nye træer, vil blive lidt kraftigere end dem vi tidligere har fået plantet. De er simpelthen bliver blæst omkuld, og har ikke overlevet. En bøn til alle; jeg ved godt det er lettere at skråne hen over græsset og igennem plantebæltet, men der er stier, og dem har vi med grus på. Græsset har især det forgangne år taget meget vand og er flere steder beskadiget med hjulspor og slitage, og vi må nu for enden af Pileurtvej/Salvievej forlænge det fodhegn hele stien rundt, så ikke det er muligt, at skrå ind over græsset. Så lidt udfordret har vi været på det grønne område i 2017/2018.

Den overordnede grundejerforening har fundet sin plads, deres opgave er ”kun” at klare at få slået græsset og klare plantebælterne, og det har sine udfordringer, men det finder sit leje på et tidspunkt.

Jeg vil godt byde de nye velkommen i vores forening og til andre sige tak på bestyrelsens vegne for tilliden der endnu engang er blevet vist os.

Rigtig god sommer.

Bo Hatting
Formand